In het voorjaar van 2022 hebben een aantal bèta-onderwijs-organisaties een samenwerkingsverband gestart, onder de naam STEM22. Doel van de samenwerking is dat de deelnemers elkaar helpen bij te dragen aan sterk bètaonderwijs door enthousiaste en didactisch vaardige leraren. Sterk bètaonderwijs omschrijven we als: samenhangend onderwijs, met aandacht voor authentieke problemen, gericht op natuurwetenschappelijke, wiskundige en digitale geletterdheid van alle leerlingen. Om het enthousiasme en de didactische vaardigheden van leraren in het bètaonderwijs te versterken willen we in alle activiteiten steeds leraren of scholen betrekken in een actief ontwikkelende of onderzoekende rol.

De verrijking van het onderwijs met samenhang en met aandacht voor authentieke problemen sluit aan bij de wensen die voor de actualisatie van het Nederlandse curriculum zijn geformuleerd en bij de relevante PISA Frameworks, gemotiveerd door een goede voorbereiding van leerlingen op hun toekomst. Samenhangend onderwijs biedt ook kansen voor leraren uit verschillende vakken om elkaar te ondersteunen in ontwikkeling en uitvoering van hun onderwijs, en samen met een mee-ontwikkelende of -onderzoekende rol in STEM22-activiteiten kan dat bijdragen aan het enthousiasme en het professionele repertoire van leraren. Zo willen we ook bijdragen aan een opwaardering van het beroep leraar in de bètavakken, van groot belang om ook in de toekomst voldoende goede leraren aan te trekken.